0702-202318 anneli@skareby.se

Lönehantering

Aktuell Bild Redovisning kan hjälpa ditt företag med följande inom lönehanteringen:

Löner

Upprätta lönespecifikationer. Utföra löneutbetalning.
i

Rapportering

Framtagande av arbetsgivardeklaration, samt rapportering till Skatteverket.
Rapportering till FORA
l

Kontrolluppgifter

Rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket.

Anställningsavtal

Upprätta anställningsavtal och arbetsgivarintyg.